Descriptions of fact versus descriptions of value

Free-Photos/Pixabay

You may not be quite sure what I am actually referring to in the title, but it is, in my view, an essential aspect of philosophy and one that is SO often neglected and the foundational reason why most philosophical discussions tend to end up being disagreements about the “meaning” of the terms (words) involved in the discussion, rather than actual philosophy.

One of the glorious examples of this problem is the basic foundations for the idea of meta-ethics. Meta ethics is often discribed as the field of understanding what is the “meaning” of the words “right” and “wrong”, “good” and “evil”, “moral” and “immoral” etc. In meta ethics it all coalesces into the dichotomy … is morality cognitive or non-cognitive.

First of all, whenever philosophy converges towards language/words, I always remind myself what the factuality of those terms really are.

Language, are sounds made by an individual

You may think that this is too simplistic or insufficient. Yes and no. The factual aspect is just that. Whatever else you want to add, are all value based descriptions .. like “… in order to communicate x …”. These are value-imbued expressions, because “communication” is an interpretation or “behavior”, based on the purpose or the valued result of that factual action. Sound is a sensory signal and therefore propositions can be made about it. “Communication” is a value expression and propositions cannot be made about them.

Value and changes in value is a part of the individuals consciousness. A change in value is something like this:

The change of perceived value of two situations related by causality, each described by their factual expressions (true propositions)

Since value is subjective (otherwise trade would be impossible), the value expressions cannot be used to describe any universal “rules” of any kind. They must be described using ONLY factual descriptions. This has HUGE consequences for how one understands human interactions and how ethics is used and the moral principles that it may lead to.

This distinction is the essence in Hume´s “is/ought” gap and where the ideas of objectivity and subjectivity come from.

Podcasts in danish regarding this subject:

Den sociale “kontrakt” er værre end ikke at have en kontrakt

Hvis du prøver at forestille dig en kontrakt, som er den absolut værst tænkelige, hvordan ville den så se ud?

Det ville være noget i retning af at du bliver tvunget til at deltage, mens du mentalt og fysisk er ude af stand til at sige fra. At du bliver truet på livet til at financiere det som den anden part i kontrakten synes du skal financiere og hvis du ikke vil, kan vedkommende frihedsberøve dig eller i sidste ende myrde dig.

Indholdet af kontrakten er defineret af mennesker der er døde eller nogen du ingen indflydelse har på. Du kan forsøge at kommunikere med den anden part men uanset hvad du kan få dem til at love er de ikke bundet af nogen som helst løfter de afgiver, samtidig med at du skal adlyde, ikke dine egne løfter, men deres ordrer.

Hvert fjerde år får du dog mulighed for at påvirke hvem det er der er den anden part i kontrakten… ved at sætte et kryds på et stykke papir (ligesom en analfabet) og det er hemmeligt sådan at din kommunikation ikke kan spores eller den der er krydset ved ikke kan stilles til ansvar.

Samtidig har mennesker i dine omgivelser den samme kontrakt med den eller de samme mennesker som er den anden part i din kontrakt, og de kan faktisk omstøde dit ønske og gennemtvinge at en anden person skal være den anden part i din kontrakt.

Den anden part repræsenteres typisk af løgnere, psykopater, fascister, kommunister, feminister (kommunister med trusser på) og andre suspekte personligheder, der ikke har nogen som helst form for moralsk kompas.

Det er en “kontrakt” der nærmest er uendeligt meget værre end ikke at have en kontrakt med nogen overhovedet.

Og det er faktisk indholdet af det der kaldes “den sociale kontrakt” og er fundamentet i det folk , med tårer i øjnene og en klump i halsen, hylder som “folkestyret” og “den vestlige verdens frihed”.

Det er sådan set bare slaveri. Det er bare svært at få øje på når alle andre deltager i det og siger at det er helt fantastisk !

Youtube podcast om den sociale kontrakt
mere youtube om den (a)sociale kontrakt

Den vestlige verden er på vej ind i et fascistisk endgame

fascism

Den vestlige verden er langsomt på vej ind i hardcore fascisme. Kig på Kina for at se hvordan det kan udfoldes, bare langsommere… Kraftig statslig regulering af markedet, overvågning, altsammen “financieret” ved hjælp af beskatning af værdiskabende firmaer på markedet.

Fascister ved at kommunisme ikke virker da incitamenterne hos centrale planlæggere ikke kan blive værdiskabende, da de ikke servicerer kunderne men voldsmonopolet som er værdidestruerende.

Platon snakkede for 2400 år siden om hvordan monarki leder til demokrati som leder til tyranni, den værste af alle “ledelsesformer” og det ses tydeligt at han havde ret (uanset hvor sindssyg hans filosofi ellers var).

Fascisterne monopoliserer en slags pseudo moralsk højborg ved at angribe alle kritikere og frihedselskere for netop at være fascister (deres såkaldte antifa). Det er en klassisk måde at rense sig selv for umoral… at angribe moralske mennesker for netop den umoral man gerne selv vil slippe afsted med.

Det er en ustoppelig proces, fordi staten (voldsmonopolet) kontrollerer den brede lavere IQ befolkning med deres retorik og uddeling af stjålne penge… og disse lav IQ individer, angriber og nedkæmper ethvert tiltag til modstand mod kon-kursen, da de som en anden flok zombier, adlyder deres herskeres ordrer.

Det er kun et spørgsmål om tid før Venezuela er hverdag alle vegne og Jorden er blevet den fængselsplanet ingen velfungerende mennesker ønsker.

Tidligere i den vestlige historie har der været to paradigme eliminerende kollaps. Bronzealder kollapset i ca. 1200-1150 fkr. Romerrigets fald (Den vestlige del) i ca. 400 ekr. (riget fortsatte i den østlige del indtil 1453, da det Ottomanske rige indlemmede Konstantinopel).

Der er ca. 1600 år mellem de to nævnte kollaps og det er nu ca 1600 år siden det seneste kollaps foregik, hvilket medførte 1000 års mørk middelalder, religionskrige mm., så tiden er nok moden til endnu et stort og nu globaliseret og internetdrevent, total kollaps. Spørgsmålet er kun … hvad ligger der på den anden side denne gang !?

Badminton metaforen

badminton

Forestil dig at du har været med i en badmintonklub i 40 år siden du var 14 år. Du har betalt abonnement, som blandt andet går til at sikre at der er en hal at spille i, at der er kørsel til stævner, at der er lidt til hygge osv i løbet af året. Der er en ledelse af klubben der er valgt til at varetage de administrstive opgaver som indmeldelse og håndtering af abonnement mm. Det bygger på et princip om at man betaler og har betalt for de ydelser man får fra starten af tilmeldingen i sæsonen og at man samtidig også dyrker den sport der ligesom implicit dækkes af klubbens navn. Det er altsammen meget lige til..

Så pludselig en dag opdager du at der er dukket nogle nye medlemmer op? Eller først er du ikke sikker på om det er medlemmer, men siden de er i badminton hallen under træningstiden, så går du ud fra at de er medlemmer godkendt af ledelsen. Men de er dog anderledes. De sidder for sig selv ovre i hjørnet og kommer kun frem når der deles nye fjerbolde ud. De har noget specielt tøj på, ikke ligefrem badmintonvenligt, og nogle af dem endda en slags hue for ansigtet så de dårligt kan se stregerne på banen. De taler også et besynderligt sprog og de bruger ikke de samme spilleregler som du og dine klubvenner normalt bruger. Faktisk er de begyndt at bruge udelukkende kun én af de bookede baner for sig selv og spiller efter deres egne regler. Blandt andet har de en regel med at man skal ned på knæ hver gang spillet er slut med numsen mod nordstjernen.

Du forhører dig lidt senere hos ledelsen hvad det mon er der foregår…. ledelsen siger at de nu tager medlemmer ind der flytter fra byer der ikke har badminton klubber. Ledelsen synes at vi skylder dem muligheden for at få det valg og at det er umoralsk hvis alle ikke har adgang til sporten. Derfor har ledelsen besluttet at de nye medlemmer skal have udbetalt noget af det samlede abonnements budget, så de også kan betale abonnement. Derved er alle medlemmer lige.

Først har du en følelse af at være et godt menneske der giver en håndsrækning til dem der har mindre end dig selv. Men som månederne går stiger antallet af nye medlemmer der kommer dumpende ind midt i sæsonen, i takt med at det abonnement du betaler også stiger støt. Mens der samtidig er færre baner at vælge imellem, færre bolde og af en ringere kvalitet. Hvis du brokker dig over at niveauet ligesom er faldet i takt med at ny medlemmer indlemmes, bliver du angrebet for at være hadsk imod nye medlemmer og dine mixdouble venner er også begyndt at anklage dig for at være hadsk imod de nye. Særligt er kvinderne sure over enhver form for “snak” om de nye. De er så småt begyndt at inkorporere nogle af de fremmedes besynderlige spileregler, så du faktisk har sværere ved at spille dit spil.

Hvis du opfordrer til at udlemme de nye eller starte en ny badmintonklub uden den slags nye medlemmer, bliver du kaldt for et anti-badminton-svin der kun tænker på sig selv og hader andre typer medlemmer for ting der ikke har noget med badminton at gøre.
….

Måske man bare skulle holde op med at spille badminton!

Besættelsen – en løgn der aldrig er blevet endevendt

Inden du fyrer dine lommepenge af på stearinlys i vinduerne, er det værd lige først at tænke over, at herskerne i Danmark før og under krigen ikke bare samarbejdede med besættelsesmagten, men de løb decideret ærinder for dem, som gode små tævehunde.

Det danske forsvar havde længe hørt en “fugl” synge om at der var en besættelse på vej og de gjorde alt for at rykke tropper rundt så de strategisk så så lidt aggressive ud som muligt. Særligt skulle Ålborg lufthavn bruges af tyskerne som mellemstation til Norge (operation weserubung) og man ødelagde den ikke i forvejen, for at hjælpe brødrene mod nord, men lod tyskerne nærmest overtage den på et sølvfad. Alle fly blev smadret på jorden.

Den danske samarbejdsregering sørgede for at kommunister blev indfanget til nazisterne, at Aalborg lufthavn kunne udbygges med dansk arbejdskraft osv. osv.

Den danske regering var rene landsforrædere, der afstod fra at give borgerne deres grundlovsberettigede militære forsvar. I stedet blev de håndlangere for det værste regime verden nogensinde har set.

Føj for satan der er ikke noget at mindes andet end hvor stockholmsyndromagtige den danske befolkning er. Den eneste grund til at de allierede accepterede danskere som en del af dem var at der var nogle modige modstandsfolk (imod den danske regerings vilje) der viste bare den mindste modstand og ikke ville lade sig røvkneppe med et hagekors.

C. Rørbæk uddyber mange af disse aspekter i en glimrende udsendelse på dkdox.